fond-krant.nl/veiling/
Locatie: Veiling

Veiling Index

De veilingen vindt je door te klikken op de rode button 'Duivenveiling' in de linker kolom / you can find the pigeon auctions by pressing on the red button 'Duivenveiling - Pigeonauctions' on the left side of the screen

Om te kunnen bieden, dient u eerst registreren

12/11/2019: Again on auction
Unfortunately also on our auctionsite De Fondkrant, it happens that pigeons which have been on auction but wheren't payed for. We are dedicated to our suppliers and offer these excellent pigeons again on our auctionsite, profiding you again the possibility to obtain improvements to your stockloft. In this re-auction we auction a 4-some stunning birds including a granddaughter to 'Strong Rudy'.

12/11/2019: Opnieuw in de veiling
Helaas komt het op onze veilingsite ook voor dat geveilde duiven niet betaald worden. Deze zullen wij opnieuw ter veiling aanbieden en kunt u alsnog kans maken op een prachtige versterking van uw kweekstal Op dit moment bieden wij 4-tal schitterende duiven aan waarbij een kleindochter van de 'Super Rudy '.

21/10/2019: Roger Debusschere passionate collector, breeder and flyer of ‘the better pigeon’
Let us take you to Lokeren, to the man with the passionate ultimate search for the holy grail of pigeonsport, breeding the better pigeon. Next to a formidable honors list on the highest national level, Roger is a devoted collector of the current toppigeons. A costly endavour, and Roger is completely convinced that only the best will produce the very best in our sport. Standing still is no option, peaking on the national calender the objective and that will only be reached with the prime that flyes around in pigeonsport. The Roger Debusschere ‘unique collection’ is on auction from Monday 21st october, good luck and enjoy your biddings, who knows this will bet your next step up the ladder of succes.

21/10/2019: Roger Debusschere passioneel verzamelaar, kweker en speler van ‘de betere duif’
We nemen je mee naar Lokeren, naar de man met de gepassioneerde ultieme zoektocht naar de heilige graal van de duivensport, het kweken van de betere duif. Naast een geweldig opgebouwd palmares op het hoogste nationale niveau, is Roger een verknocht verzamelaar van de actuele topduiven. Een kostbare aangelegenheid, en Roger is volledig overtuigd dat alleen het beste het beste zal voortbrengen in onze sport. Stilstaan is geen optie, pieken op de nationale kalender de doelstelling en dat gaat alleen met het allerbeste wat er in de duivensport rondvliegt. De Roger Debusschere ‘unique collection’ wordt geveild vanaf maandag 21 oktober, veel succes en plezier met bieden, wie weet wordt dit je volgende stap omhoog op de ladder van succes.

Bekijk archief