2021 IPC BV - International Pigeon Company

Locatie: IPC BV » Nieuwsberichten archief

Bernard Brouwer, Breda, 2020 weer een topjaar

17 januari 2021 

 

Bernard Brouwer 4 

Kampioen worden is moeilijk … kampioen blijven veel lastiger. En als je nu een beter jaar hebt gehad dan in je kampioensjaar en je wordt toch geen kampioen? Dan mag je de kampioen feliciteren en trots zijn op je eigen duiven. Deze inleiding heeft betrekking op Bernard Brouwer uit Breda. In 2019 was hij onaangewezen Kampioen Marathon van de Afdeling 2 Brabant 2000. Dit jaar vloog hij weer heel sterk, in mijn ogen nog beter, en moest hij het 1e Kampioenschap laten aan zijn plaatsgenoot Wim Gielen. Wim gaat nog een mooie reportage krijgen en in dit verslag gaan we het jaar van Bernard eens nader bekijken. De uitslagen vroegen erom …

 

 

De liefhebber

Zoals u al kon lezen is de hoofdrolspeler van deze reportage is Bernard Brouwer (60 jaar) uit het land N.A.C., Breda. Bernard is in het dagelijks leven bouwvakker. Vanaf zijn jeugd zit Bernard tussen de duiven. Hij vertelt er zelf dit over: ‘Ik ben met de duivensport groot gebracht. Mijn vader had duiven en in bijna heel de buurt stonden de kooien zo goed als tegen elkaar. Ik ben zelfstandig begonnen met spelen bij de jeugdbond van onze vereniging C.C. Breda. De eerste duiven in mijn jeugdjaren kwamen destijds van mijn vader en liefhebbers uit de vereniging, die goed hun prijsjes wisten te pakken. Later, toen ik 18 jaar werd, mocht ik bij de GROTEN meedoen. Zoals ze dat destijds noemde in de C.C. Breda. Ik heb dus bijna mijn hele leven al duiven puur hobbymatig. De drang van het presteren was er in die tijd zeker nog niet. Zeker in die tijd gold voor mij de Olympische gedachte meedoen is belangrijker dan winnen. De echte drang om te presteren kwam pas veel later. Op het moment dat ik mij serieuzer met de duivensport ging bezig houden. Op het moment dat de drang om te presteren boven kwam drijven. Net als iedereen speelde ik de vluchten van de vitesse tot en met de dagfond. Dat ging de laatste jaren, voordat ik daarmee stopte, niet eens zo onverdienstelijk. Ik speelde in 2007 bijvoorbeeld nog 12 maal de eerste in onze sterke vereniging C.C. Breda. Eén duif uit die tijd was van uitzonderlijke waarde voor mij. Het was ‘The 698’. Hij kwam uit  ‘Den Hans 184’ van Hans Jansen uit Ulvenhout. Deze duif was van het soort Koen Minderhout en C van Herk & Znn. Het was een goede vlieger, maar een nog betere kweker. Uit ‘The 698’ kweekte ik 8 echte 1e prijsvliegers van Duffel (59 km) tot en met de Dagfond … ook in groot verband. Zijn nazaten deden het niet alleen bij mijzelf goed, maar ook bij clubgenoten die ik een jong uit deze duif had gegeven. Een duif waar je altijd met veel plezier aan terug blijft denken.

In 2010 heb ik deze duiven weg gedaan en ben langzaam over gestapt naar de Marathonvluchten.’

 

De hokaccommodatie

Hoeveel meter hok heeft u tot uw beschikking en hoe zijn de afdelingen verdeeld? Bernard: ‘Door ruimtegebrek heb ik één kooi op de schuur van 5 meter. Dit hok is verdeeld in twee afdelingen voor de weduwnaars. Verder heb ik een beneden kooi van 3,5 meter. Ook deze is in 2 afdelingen verdeeld. Eén voor 8 nestkoppels en één voor de jonge duiven. In de schuur heb ik een hokje van 1,5 meter voor de kwekers. Aan dit hokje zit een buiten ren vast.’

Waar hebt u op gelet bij het bouwen van het hok? Verluchting, licht e.d.? Bernard: ‘De verluchting: Ik heb natuurlijk in die tijd verschillende hokken gehad en zoals iedere duivenmelker was ook ik regelmatig op zoek naar de ideale kooi en verluchting. In 2008 had ik weer een nieuwe kooi laten bouwen naar het Buitenhuis-model (met erkers). Ook deze kooi was een drama wat betreft de verluchting. Met name doordat deze kooi boven op de schuur staat en enorm weers- en windgevoelig is. Toen werd het wederom zoeken naar de juiste balans van klimaat/verluchting/en licht op dit hok. Ik heb hierover veel gelezen op internet en verschillende adviezen en mogelijke oplossingen de revue zien passeren. Hier zaten vaak tegenstrijdige opties bij. Ik weet: het is een moeilijke materie, maar ik houd altijd in mijn achterhoofd: iedere kooi is een kooi op zichzelf en heeft met vele factoren te maken. Daarom zal de juiste oplossing voor ieder hok verschillend zijn en is het de kunst hier juist op te anticiperen.

 

Bernard Brouwer 2

Een paar toppers

 De eerste topper van 2020 was in 2019 ook al een topper. Het is ‘de 792’ van 2017 of wel ‘De Bonte. In 2020 won hij de 25e NPO St. Vincent tegen 1.524 duiven. ‘De Bonte’ won in 2019 de 1e N.P.O St. Vincent en de 12e Nationaal Sector 1. Afgelopen jaar was hij weer mijn 1e duif van St. Vincent en speelde de 1e prijs in onze sterke vereniging C.C. Breda en won hij de 25e N.P.O (Brabant-2000) tegen 1.524 duiven.

Zijn vader is een rechtstreekse Arjan Beens en zijn moeder is een dochter van de 2e Nationale asduif Marathon van 2015 van de Comb Verwaaijen.

 Bernard Brouwer 3

De tweede topper is ‘de 957’ van 2018. Hij won de 13e NPO Bordeaux tegen 2.755 duiven. Zij is een nestduivin. De 13e NPO Bordeaux tegen 2.755 duiven was tevens goed voor een 23e nationaal tegen 10.637 duiven. Haar vader is een broer van ‘De 450’, 27e Nationaal duifkampioen van 2019, en haar moeder is een zuster van “Little Hero” allen uit de Arjan Beens lijn.

Bernard Brouwer 5

De hokaccommodatie 

Nadat ik al jaren hiermee aan het tobben was, heb ik eind 2017 het heft opnieuw in eigen hand genomen en heel de kooi aan de binnenzijde gestript en drastisch verbouwd. Ik heb geheel naar eigen idee en beleving het hok op de schop genomen. Te beginnen met de binnenzijde van de kap. Dit heb ik bekleed met 5 cm dikke isolatie met een tussenruimte van 4 cm tussen de pannen en de isolatie. Ter hoogte van de nok 15 cm open gelaten. Verder heel de kap dicht en elk kiertje met band dicht geplakt. Voor de bakken het plafond schuin omhoog laten lopen om de lucht circulatie te verbeteren. Achter de klapramen (die nu zomer en winter altijd open staan) heb ik het raamwerk van windbreekgaas voorzien. Onder de erker zaten standaard verluchtingsschuiven. Deze staan altijd open, maar ik heb aan de binnenzijde hiervoor een plankje met tussenruimte achter geplaatst zodat, de wind niet rechtstreeks de kooi in kan … maar altijd naar beneden slaat.

Op het gebied van licht: Omdat ik erkers in de kooi heb en dus veel glas/licht in de kooi had, heb ik achter de kleine zijraampjes een verduisterend rolgordijntje gehangen. Op deze manier krijg ik wat minder licht in het hok. Ik hoopte hiermee het vroegtijdig pennen gooien te verminderen. Dit zou nog een punt kunnen zijn voor verbetering, want de laatste Marathonvluchten hebben de meeste duiven hier al 4 tot 5 pennen gegooid.

Nadat ik deze aanpassingen heb gedaan gingen de duiven er steeds beter uitzien en vanaf 2018 kwamen ze eveneens beter.’

 

Kampioenschappen 2020

Union de Baronie: 1e Marathon onaangewezen + 3e Marathon aangewezen

Afdeling Brabant-2000: 3e onaangewezen + 4e aangewezen + 18e, 28e en 38e Duifkampioen

F.Z.N  (Fondclub Zuid Nederland):  9e Gouden Marathon Kampioen

Nationaal: 9e Nationaal Marathon aangewezen 2020 + 21e Nationaal Marathon onaangewezen

 

Bernard Brouwer 6 

Een paar toppers

Bernard had in 2020 wel acht echte goede vliegduiven. In dit deel van het verslag komen deze toppers langs …

‘The Warrior’ won de 19e NPO Bordeaux tegen 2.755 duiven, in sector 1 won hij de 36e tegen 10.637 duiven. Hij is als weduwnaar gespeeld. Hij won als jaarling al een 44e NPO Bergerac tegen 2.431 duiven.

Zijn vader is ‘The New Warrior’ en zijn moeder is ‘Miss Orhan 047’. Kinderen en kleinkinderen van dit koppel zijn inmiddels vaste waarden geworden op Bernards vliegkooi. Ook deze weer uit de lijn Arjan Beens.

De volgende topper won ook een prijs 1:100 op deze Bordeaux. Het is ‘de 953’ van 2018, een nestduivin. Zij is later in het seizoen aangevuld in de nestkooi en heeft daardoor slechts enkele voorbereidende vluchten gehad (1 vitesse, 1 midfond, en 1 dagfondvlucht), voordat ze naar Bordeaux ging. Tegen alle duiven logica in verraste ze Bernard met een 24e NPO tegen 2.755 duiven en goed voor een 49e Nat tegen 10.637 duiven.

Zij is een zuster van ‘The Warrior’ haar vader is ‘The New Warrior’ en haar moeder is ‘Miss Orhan 047’ uit de lijn van Arjan Beens.

 

Bernard Brouwer 7 

Het seizoen

Met hoeveel vliegduiven start je het seizoen? Bernard: ‘31 weduwnaars en 8 nestkoppels.’ Wanneer zijn de duiven dit jaar gekoppeld? Bernard: ‘In 2020 zijn alle kweek- en vlieg duiven de 3e week van februari gekoppeld. Hebben de beste vliegduiven jongen groot gebracht in het kweekseizoen? Bernard: ‘Alle vliegers brengen vóór aanvang van het seizoen 1 of 2 jongen groot.’ Zijn er nog wat aanpassingen gedaan n.a.v. de corona? Later gekoppeld, tussentijds (langer) op weduwschap of iets dergelijks? Bernard: ‘Naar aanleiding van de Corona hebben de duiven langer op weduwschap gezeten tot het moment dat bekend werd dat we mochten gaan vliegen. Ik ging er eigenlijk zelf vanuit dat we helemaal niet gingen vliegen. Gelukkig was dit niet het geval.’ Is er verduisterd en bijgelicht? Zo ja, hoe? Bernard: ‘Verduisteren doe ik sinds ik ben overgestapt naar de Marathon niet meer. Nadeel is dat het de laatste vluchten steeds zoeken is naar duiven met een redelijke pennenstand. Misschien neem ik dit voor 2021 in overweging. Maar van de andere kant … een systeem dat goed blijkt te werken, moet men niet veranderen. Alle veranderingen zijn altijd geen verbeteringen.’ Wanneer zijn de duiven op weduwschap gezet? Bernard: ‘Zodra we groen licht kregen dat we weer mochten gaan vliegen, zijn de duiven op weduwschap gegaan. En is hier toen gestart met het intensiveren van de trainingen.’

 Bernard Brouwer 8

Op welke stand worden de duiven op de marathonvluchten gespeeld? Bernard: ‘De weduwnaars uiteraard op traditioneel weduwschap, omdat de duivinnen van de weduwnaars nooit worden gespeeld. Door de Corona zijn ze in 2020 de eerste vlucht de nestduiven op een jong van 4 tot 5 dagen ingemand. De laatste vlucht op eieren van 10 of 11 dagen. Bij een normaal seizoen is de volgorde meestal omgekeerd.’

Hoe wordt er opgeleerd naar de belangrijke vluchten? Onze topper uit Breda: ‘De duiven worden een keer voorafgaand aan het seizoen opgeleerd … zowel jong als oud. Dit systeem pas ik al jaren toe en het bevalt prima met weinig tot geen verliezen.’

Was de gezondheid van de duiven goed vanaf het begin? Bernard: ‘Vergeleken met 2019 minder. Omdat de reguliere controle bij de dierenarts was uitgesteld door de Corona, waren er later wat lichte gezondheidsproblemen aan het licht gekomen. Deze konden vóór aanvang van de Marathonvluchten verholpen worden en dat moest natuurlijk ook. Dr Henk de Weerd stelde hiervoor een medisch plan op wat er binnen korte tijd er voor zorgde dat de duiven er weer TOP op stonden.’

Wanneer kwam de vorm op het hok? Bernard: ‘De resultaten op de voorbereidende vluchten waren ondanks de ogenschijnlijk mindere vorm ten opzichte van 2019, toch al wel beter. Dat waren tekenen die veelbelovend waren voor de Marathon. Natuurlijk zegt dit niet alles, maar ik zie het toch graag dat de duiven in de voorbereiding vlot naar huis komen.’

 

Uitslagen

St.Vincent (5.578 duiven) 10 mee 70% prijs waarvan 3 per 10-tal (96e-335e-405e)

1e Bergerac ( 4.194 duiven) 15 mee 60 % prijs waarvan 5 per 10-tal (44e-84e-95e-151e-380e )

2e Bergerac ( 8.987 duiven) 10 mee 50% prijs waarvan 3 per 10-tal (155e-203e-224e)

Bordeaux ( 10.637 duiven) 25 mee 60 % prijs waarvan 10 per 10-tal (23e-36e-49e-127e-187e-201e-443e-575e-789e-1032e)

Alle uitslagen in 2020 Nationaal Prijs-percentage 60% met elke vlucht enkele kopduiven. Bernard: ‘Kopduiven zijn bij mij duiven bij de eerste 100 en die per 10-tal prijs vliegen’.

Verder heb ik 2 ZLU-vluchten gespeeld met een prijspercentage van 50%:

Agen Jaarlingen (5.483 duiven) 4 mee 75% prijs waarvan 2 per 10-tal (176e-309e) Nationaal Serie 3

Narbonne (6.725 duiven) 10 mee 40% prijs waarvan 3 per 10-tal (402e-488e-546e)

 

Enkele toppers

‘De 955’ van 2019 won de 51e NPO Bordeaux tegen 2.755 duiven. Deze doffer is gespeeld als weduwnaar en won als jaarling 2 op 2 prijzen. Op Bordeaux won hij 127e nationaal tegen 10.637 duiven. Later won hij de 552e Bergerac tegen 2.496 duiven.

Zijn vader is de ‘New Orhan’, welke zelf ook als jaarling 2 op 2 haalde: 23e  Agen 2018 NPO tegen 1.763 duiven en 84e Perigueux 2018 NPO tegen 1.751 duiven. Ouders van ‘New Orhan’ en grootouders van ‘De 955’ zijn ‘The New Warrior’ x ‘Miss Orhan 047’.

‘De 932’ van 2018 won de 11e NPO Bergerac tegen 1.075 duiven. Ook deze doffer is als weduwnaar gespeeld. Hij won als jaarling 2 op 2 op de Z.L.U vluchten Agen en Narbonne. In 2020 won hij wederom 2 op 2, maar nu op St. Vincent middaglossing (de 198e NPO) en op Bergerac won hij de 11e NPO tegen 1.075 duiven en dat was goed voor een 44e Nat. tegen 4.194 duiven. ‘De 932’ heeft als vader ‘De 536’ is kleinzoon uit ‘The New Warrior’ x ‘Miss Orhan 047’. De moeder is ‘De 530’. Zij is een dochter uit ‘The New Warrior’ x ‘Miss Orhan 047’.

 

Bernard Brouwer 9 

Stamopbouw en kweekmethode

Uit welk soort duiven bestaat uw huidige stam en van wie komen die duiven? Bernard: ‘De meeste duiven komen van Arjan Beens, Comb Verwaaijen, Interpalomas en nog 1 rechtstreekse van duivenvriend J. Mouwen, tevens plaatsgenoot.’

Hoe kweekt u? (Kruisen, goed x goed, lijnen (of in-)teelt) Bernard: ‘De formule goed maal goed is altijd een leidraad geweest. Ik nu ga proberen mijn betere lijnen voor de toekomst vast te leggen. Dus ik ga ook wat meer aan inteelt doen.’

Hoeveel kweekkoppels heeft u naast uw vliegduiven? Bernard: ‘Kweekkoppels, vind ik zelf al een groot woord. In de duivenwereld wordt naar mijn mening een koppel al snel een kweekkoppel genoemd, maar ik noem het vermeerderaars. Echte kweekkoppels zijn koppels waar men al meerdere jaren op rij bruikbare en/of goeie duiven uit kweekt en waar ook nog een goede nakweek op zit. In mijn geval mag ik dan praten over 4 bewezen koppels. In de duivensport al een ongekende luxe …vind ik zelf. Natuurlijk heb ik nog wat nieuw aangekochte koppels zitten maar die moeten hun kweekwaarde nog gaan bewijzen.’

Een prima denkwijze van onze kampioen uit Breda en velen zullen het met hem eens zijn.

 

Bernard Brouwer 10 

Het systeem

Bernard geeft in de winter de goedkoopste van Ronny van Tilburg. Deze winter wordt deze mengeling steeds meer aangevuld met de kweek en Rui-extra van de Patagoon … wat ook een erg goede mengeling is.  Welke mengelingen krijgen de duiven in de voorbereiding en tijdens van het vliegseizoen? Bernard: ‘De mengeling in de voorbereiding en tijdens het seizoen zijn al jaren hetzelfde merk voer. Ik meng zelf wat zakken door elkaar: de Koopman mengeling van Beyers, Gerry Plus van Versele Laga, Zoontjes mengeling en voor het opvoeren wordt hier Energy-plus van Versele Laga aan toegevoegd.

Welke bijproducten (kaas, pinda’s, schapenvet, proteïne e.d.) geeft u aan de duiven? Bernard: ‘In het seizoen krijgen de duiven in aanloop van een vlucht extra snoepzaad en pinda’s en voor het zwaardere werk wordt in begin van de week het voer aangelengd met vloeibaar schapenvet en proteïne poeder van Backs.’

Wat doet u aan medische begeleiding? Bernard: ‘De duiven krijgen jaarlijks de verplichte Paramixo enting. Tijdens het seizoen wordt om de paar weken een gezondheidsheck gedaan bij Dr Henk de Weerd en Jan van Wanrooy. Meestal vóór aanvang van de kweek en enkele weken voor aanvang van de Marathonvluchten. Deze winter wil ik de duiven extra antistoffen op laten bouwen tegen Paratyfus door ze deze winter hiertegen te laten inenten. De reden hiervoor is preventief. In de winter probeer ik ze zo dicht mogelijk bij de natuur te brengen: er wordt dan minder gepoetst en ze krijgen, zoals ik dat zeg, een zuurstofkuur. Zo veel mogelijk alles open.’

Houdt u van natuurproducten of medicamenten van een dierenarts? Waarom? Bernard: ‘In de winter ziet hier vooral verse knoflook in het water. Deze wordt ná 4/5 dagen ververst en het water wordt in die periode alleen bijgevuld. Qua medicamenten? Ik ga niet zeggen dat ze helemaal niets krijgen. Als bij controle blijkt dat er moet worden ingegrepen doe ik dit uiteraard. In alle andere gevallen vermijd ik de toediening hiervan.

 

Bernard Brouwer 11 

Twee Bergerac-toppers

‘De 338’ van 2017 won de  21e NPO Bergerac tegen 1.075 duiven. Deze doffer is een weduwnaar. Hij heeft nog niet gemist (5 op 5, met als vroegste prijs in 2020 de 21e NPO  (1e ) Bergerac tegen 1.075 duiven). Hij heeft als vader ‘De 438’, zoon van ‘The New Warrior’ maal  ‘Miss Orhan 047’. Zijn moeder is de ‘De 449’. Zij is de nestmaat van ‘De 450’: 27e Nationale asduif Marathon 2019. Dit zijn kinderen van ‘The New Schift’ maal ‘Miss Orhan 048’.

‘De 327’ van 2017 won de 58e NPO Bergerac tegen 2.495 duiven. Ook hij is een weduwnaar. Van zijn vier vluchten miste hij er één. Hij is een zoon van ‘De 450’: : 27e Nationale asduif Marathon 2019. Dus hij is een kleinzoon van ‘The New Schift’ maal ‘Miss Orhan 048’.

 

Bernard Brouwer 12 

De afgelopen seizoenen en het toekomstige seizoen

Wat is je kracht dat je twee van dit soort sterke seizoenen achter elkaar hebt gehad? Bernard: ‘De kracht is zeker dat de prestaties begint met goeie duiven, als liefhebber speelt men hierin ook een rol, door voor 100% achter de duiven en hun verzorging te staan, te observeren en waar nodig te anticiperen is van groot belang.’ Bernard heeft een grote rol in deze prestaties. Hij zag in dat zijn hok aangepast moest worden (zie deel 2 van de reportage). Na die aanpassing ging het zeker beter met de prestaties van zijn vliegploeg.

Wat zou er kunnen gebeuren dat het volgende seizoen tegenvalt? Bernard: ‘Om te voorkomen dat het komend seizoen gaat tegenvallen, moet men zo min mogelijk veranderen aan je huidige succesvolle systeem. Hoe meer men doet, hoe meer fouten gemaakt kunnen worden.’

Hoe kijk je in het algemeen terug naar het afgelopen seizoen? Bernard: ‘ In tegenstelling tot vorig seizoen konden wij (mijn vrouw Petra en ik) afgelopen seizoen meer genieten van de prestaties van onze duiven.’

Wat zijn de mooiste zaken die je het afgelopen seizoen hebt bereikt? Bernard: ‘Natuurlijk is het hoge prijspercentage op de Nationale vluchten. Dat stemde mij zeer tevreden. Het gevolg hiervan was de notering tussen de Nationale kampioenen 9e aangewezen en 21e onaangewezen.’

Welke doelen heb je afgelopen seizoen niet bereikt die je wel graag had willen bereiken? Bernard: ‘Ik denk dat het behalen van een Nationale overwinning een droom is van elke liefhebber.’

Heb je een kweekkoppel die afgelopen seizoen als goed koppel boven is komen drijven? Bernard: ‘Zoals eerder vermeld ben ik in de gelukkige omstandigheid 4 kweekkoppels te hebben, waaruit ik bruikbare duiven heb gekweekt. Afgelopen jaar waren de duiven uit koppel ‘The New Warrior’ maal ‘Miss Orhan 047’ super. Kinderen en kleinkinderen klasseerde zich aan de kop van de Nationalen uitslagen.’


« terug

Hier had uw banner kunnen staan!!!

Bonnenverkoop

Duivenvlucht

NPO Veenendaal

Duivenshop.nl

Duiven producten

Corabia winter 2020

Algarve Great Derby

Derby Arona 2021

Algarve Golden Race

PDF-Reader
Om de pdf-documenten te lezen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier gratis downloaden.

Hokpresentaties
Links
IPC BV - Intern..

Pagina geladen in 0.009 seconden.