2021 IPC BV - International Pigeon Company

Locatie: IPC BV » Nieuwsberichten archief

Kuren of Niet Boskamp

4 september 2020 

Kuren of niet kuren?

Peter Boskamp

In deze Coronatijd lijkt alles anders. Ik denk dat iedereen in het begin wel onzeker was, over hoe het verloop van dit virus zich zou gaan ontwikkelen. Nu, na een paar maanden, wordt heel veel duidelijk. Zo lijkt het sterftepercentage zo rond de 0,26%  te liggen. Veel minder dan bijvoorbeeld bij Ebola waar sprake is van een sterftepercentage na besmetting van 80%. Een beetje raar dat dit Coronavirus toch nog op lijst A blijft staan van de zeer dodelijke virussen.

                          

Bij onderzoek in Duitsland heeft een wetenschapper vastgesteld dat veel van de gestorven mensen, naast andere onderliggende doodsoorzaken,  een Vitamine D3 gebrek hadden. Zo verwonderlijk is dit niet, omdat veel mensen die stierven woonachtig waren in verpleeghuizen. Het is dan ook niet gebruikelijk dat deze mensen iedere dag een kwartier met ontbloot bovenlijf in de zon zitten om voldoende vitamine D via het zonlicht op te nemen. Gek genoeg wordt de inname van supplementen en vitamine al meer dan 50 jaar stelselmatig  subtiel belachelijk gemaakt en wordt de mantra keer en opnieuw herhaald dat indien we gezond en gevarieerd eten we geen tekorten kunnen krijgen. De laatste 50 jaar is de wereld aanzienlijk vervuild met chemische stoffen die de lever, als orgaan voor het ontgiften, met extra inzet moet helpen neutraliseren. Daarvoor heeft het extra spoorelementen, mineralen en vitamines nodig om deze klus te klaren.

 

Wetenschappelijk is vastgesteld dat de gehaltes van deze stoffen de laatste 50 jaar juist aanzienlijk zijn afgenomen in de dagelijkse voeding. Enerzijds heeft het lichaam er dus meer van nodig. Anderzijds bevat de voeding steeds minder van deze stoffen en roepen belanghebbenden dat er geen extra hoeveelheden van deze stoffen in de vorm van supplementen moeten worden opgenomen, omdat dit niet nodig zou zijn indien men gezond eet. Typisch weer zo’n geval waarbij de hond zich in zijn eigen staart bijt. Tekorten kunnen dan ook steeds vaker voorkomen bij mens en dier.

 

Afweerzwakte

Die stelselmatige tekorten die bij mens en dier kunnen optreden ontwikkelen zich slechts heel langzaam. De meeste mensen zijn het zich nog geeneens bewust dat dit speelt. De meeste duivenmelkers ook niet.  Het verzwakt de dieren langzaam. Duiven worden dan ook vaker ziek. Duivenmelkers kunnen  in de kliniek  zich er wel vaker over beklagen dat het lijkt dat steeds meer ziekten de gezondheid van hun dieren bedreigen. Tja en als duiven ziek zijn dan geef je ze medicijnen uit een potje en dan zijn ze weer ‘beter’.

                        

In mijn boek duiven gezond houden noem ik deze aanpak ziektezorg. De artsen en dierenartsen zijn tijdens hun studie opgeleid om zieke dieren weer af te leveren bij de poort van de gezondheid, om het de patiënten dan verder zelf maar te laten oplossen. Nog steeds leeft het idee dat gezondheid van zelf komt. Steeds meer duivenmelkers beseffen gelukkig dat het juist de gezondheid is die ondersteund moet worden en dat niet afgewacht moet worden, totdat de dieren weer opnieuw ziek worden. Natuurlijk is er nog een grote groep duivenmelkers die het oude mantra van 4 x per week een zakje in het drinken trouw blijft volgen.

 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een sterke toename van resistentie bij duiven tegen veel van de gebruikte middelen. Maar niet alleen dat is een probleem. Deze aanpak leidt ook tot een verzwakking van het microbioom waardoor de duiven weer gevoeliger worden voor infecties die dan ook weer met medicijnen behandelt (moeten) worden. Het microbioom is het geheel van samenlevende en samenwerkende virussen, bactieriën en schimmels in de darm. Bij een gezond microbioom zorgt deze samenwerking er voor dat er voor schadelijke bacteriën geen plaats wordt vrijgemaakt. Samen staan ze sterk. Want het is voor een gezond microbioom ook belangrijk dat de gastheer gezond blijft. Te frequent antibioticumgebruik ondermijnt de slagkracht van het microbioom

 

Microbioom

Een gezond microbioom is de basis van een gezonde duif. Het te frequente gebruik van antibiotica ondermijnt de gezondheid van het microbioom en geeft ziekte verwekkende bacteriën de kans om zich in de darm te nestelen. Door de toegenomen resistentie tegen de gebruikte middelen is de kans dat infecties volledig verdwijnen kleiner. Dat leidt veelal weer tot het gebruik van nog meer middelen waardoor het paard langzaam achter de wagen komt te staan. Een kuur zou dan ook op een antibiogram gebaseerd dienen te zijn waarbij de meest geschikte middelen ingezet kunnen worden. Korte kuurtjes zijn uit den boze.

                       

Bent U een van de slachtoffers van het kuren? Doordat U zelf te veel gekuurd heeft of frequent heeft moeten inkorven bij mensen die het niet zo nauw nemen met het gebruik van antibacteriële middelen? U kun hierdoor deze schadelijke resistente kiemen makkelijk cadeau krijgen van Uw collega.  Overweeg als het U treft dan eens om bij U dierenarts te laten kijken naar het resistentiepatroon van het microbioom van Uw duiven. Dat kan mogelijk heel veel verhelderen en U van het doodlopende pad waarop U zich bevinden kan, afhelpen. Maar nog belangrijker is het om de zorg voor het microbioom van Uw duiven serieus te nemen en te zorgen dat U dit optimaliseert. Een gezonde duif begint bij een gezond Microbioom. Een gezonde duif met een gezond Microbioom heeft (nagenoeg) geen antibiotica nodig.

 

Gezonde duiven met een gezond microbioom kunnen dan ook baat hebben van natuurlijke middelen die de prestaties van de duiven kunnen ondersteunen. Duiven met een verzwakt microbioom hebben andere zorgen. Die moeten hun energie gebruiken om gezond te kunnen blijven. Energie kan een duif ook maar een keer gebruiken. Hetzij om de gezondheid na te streven als ze neigt naar ziekte. Maar een duif die gezond is kan de energie meer inzetten om te komen tot optimalere prestaties.

 

Tot slot. Ik zie momenteel veel liefhebbers die al gekuurd hebben tegen de ‘Coli’ met middel X van dierenarts A of middel Y van dierenarts B. Ze zijn veelal verbaasd dat het niet geholpen heeft. Ze willen dan van mij een ‘sterker’ middel hebben. Ik probeer de liefhebbers te overtuigen dat de ‘Coli’ momenteel amper een rol speelt en dat deze symptomen nu veelal toe te schrijven zijn aan een Rotavirus besmetting. Zeker als er sterfgevallen zijn kan een noodenting een dam opwerpen, zodat de ziekte sneller onder controle is. Ik geef ze dan vaak Bony Sambucca Bplus en Elektrolyten als ondersteuning.

 

Succes, Peter Boskamp

 


« terug

Hier had uw banner kunnen staan!!!

Bonnenverkoop

Duivenvlucht

NPO Veenendaal

Duivenshop.nl

Corabia winter 2020

Algarve Great Derby

Derby Arona 2021

Algarve Golden Race

PDF-Reader
Om de pdf-documenten te lezen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier gratis downloaden.

Hokpresentaties
Links
IPC BV - Intern..

Pagina geladen in 0.009 seconden.